Sociale weerbaarheids training

De Sociale weerbaarheidstraining helpt kinderen en jongeren om beter voor zichzelf op te komen, om zich sociaal weerbaar op te stellen. En helpt ook het zelfvertrouwen te vergroten.

 

De Sociale weerbaarheids training is gericht op kinderen en jongeren die zich onzeker voelen, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, die last hebben van pesten, ook digitaal pesten, en/of die worden buitengesloten.

De training helpt kinderen en jongeren zich assertief op te stellen in voor hen lastige situaties, vaak veroorzaakt door negatief gedrag van anderen.

 

Tijdens de Sociale weerbaarheidstraining werken deelnemers aan:

 

Weerbare lichaamshouding en uitstraling, positief denken en helpende gedachten, zelfvertrouwen en eigenwaarde, opkomen voor de eigen mening en "nee" zeggen, ontspanning en ademhaling, stemvolume en woordgebruik, omgaan met pesten, hulp vragen en hulp bieden, omgaan met buitensluiten.

 

De Sociale weerbaarheids training wordt in groepsverband aangeboden en ook individueel. De training bestaat uit maximaal 10 trainingssessies, maar het aantal lessen kan ook minder zijn, afhankelijk van de groepsgrootte en de behoefte van de deelnemers. Tijdens de training wordt ook een ouderavond aangeboden, om ouders te helpen bij het ondersteunen van hun kind tijdens het trainingstraject en ook daarna.

 

 

De Sta Sterk Training is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) opgenomen in de databank onder Effectieve Jeugdinterventies.

 

  

Neem voor meer informatie over startdata voor trainingen en kosten contact op met Keijzer Trainingen

 


Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer informatie over de mogelijkheden voor trainingen, workshops en/of lezingen. Neem dan contact op met Keijzer Trainingen.

  

Jolien Keijzer

Email: info@keijzertrainingen.nl

KvK: 51239639

 

Ga naar het contactformulier

 

 

Vraag de gratis folder aan!